Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

'Δράσεις ενημέρωσης Κοινωνικών Δομών/Φορέων Δήμου Χανίων- ΄΄ΥποστηρίΖΩ'


Η έκθεση έχει ως στόχο την ενημέρωση τωνπολιτών για τις ενέργειες και τις δράσειςτων κοινωνικών δομών και τις δυνατότητες συμμετοχήςή ωφέλειας από αυτές στο πλαίσιο του έργου  με τίτλο « Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτεςομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)» και τη δράση 2 με τίτλο « ∆ικτύωσητης Αναπτυξιακής Σύπραξης με τους ΤοπικούςΣυντελεστές και τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις».

Αφίσα