Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Ενημερωτική ημερίδα για το ΠΕΠ Κρήτης


 

Ενημερωτική ημερίδα για όλους τους φορείς των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου (ΟΤΑ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κ.λπ.) με θέμα «Διαδικασίες υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013» θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο Μεγάλο Αρσενάλι, την Τρίτη, στις 10 το πρωί. Την ημερίδα οργανώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της έναρξης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Η ημερίδα αυτή, που θα διεξαχθεί παρουσία του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκα, αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ενημερωθούν οι φορείς υλοποίησης για τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο. Στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης θα παρουσιάσουν στοιχεία του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013, τις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των έργων καθώς και ειδικότερα την Πρόσκληση 3 του Προγράμματος που αφορά τον Κωδικό 23: Περιφερειακές - Τοπικές Οδοί του Άξονα Προτεραιότητας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κρήτης.