Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Δια Βίου Εκπαίδευση


 

Εκδήλωση για τη Δια Βίου Εκπαίδευση οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή των Δομών και των Αυτόνομων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Νομού Χανίων, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 και ώρα 19.30 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.). Κατά την εκδήλωση θα απονεμηθούν Πιστοποιητικά σε πολίτες του Νομού που αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα: ΣΔΕ, ΚΕΕ, Σχολή γονέων, Κέντρο δια βίου μάθησης από απόσταση, ΝΕΛΕ, Εκπαίδευση ενηλίκων απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες - "ΗΡΩΝ ΙΙ" Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ).