Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Παρουσίαση βιβλίου


Eκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Α­ντωνίου Κατσικανδαράκη με τίτλο "Σκέψεις, κρίσεις, αναμνήσεις και αφηγήσεις ενός Καστελλιανού" θα γί­νει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ., στο Φαλδάμειο Οίκημα της Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου. Την εκδήλω­ση διοργανώνει το Εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο "Εσπερία".