Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Συνέδριο για Τον Εθνικό Δρυμό


Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 29 φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η καταγραφή της προοπτικής των Φορέων, όπως διαμορφώνεται μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά και η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ως προς τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες τους. Στόχος μας είναι να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις με βάση την εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ελπίζουμε οι συζητήσεις, οι πιθανές λύσεις που θα προταθούν κατά τη συνάντηση να συγκεντρωθούν σε ένα επίσημο έγγραφο το οποίο θα υπογραφεί από τους συμμετέχοντες και θα αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Την πρώτη ημέρα (29-10-09) του συνεδρίου θα παρουσιασθεί η εμπειρία  από τις προστατευόμενες περιοχές και στο εξωτερικό μέσα από τους ομιλητές που έχουν προσκληθεί. Τη δεύτερη (30-10-09) θα διεξαχθεί συζήτηση με όλους τους προσκεκλημένους σε τρία θεματικά στρογγυλά τραπέζια αφιερωμένα στα: Προστασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί εκδρομή - επίσκεψη στο Ξυλόσκαλο. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του 3ου ΚΠΣ 2000 - 2006 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο είναι ανοικτό για το κοινό την 1η ημέρα, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση των ομιλιών από την Ελληνική γλώσσα στην Αγγλική και αντίστροφα".