Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

12/09/2011,Επιστημονικό συνέδριο για τα τοξικά απόβλητα


ΣΤΙΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Επιστημονικό συνέδριο για τα τοξικά απόβλητα
Επιστημονικό συνέδριο με θέμα «CRETE 2012» θα διεξαχθεί στις 12 - 14 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Οι
διοργανωτές του συνεδρίου είναι οι εξής:
- Πολυτεχνείο Κρήτης: καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος (GR). - Πανεπιστήμιο Πάντοβας (Padua): καθ. Raffaello Cossu
(IT).
- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ (Nanyang): Καθ. Rainer Stegmann (SG). - Διεθνής Ομάδα Εργασίας Αποβλήτων: International Waste Working Group - IWWG. Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:
Μέσω πολλών συνεδριών και ειδικών ημερίδων το συνέδριο «CRETE 2012» θα επικεντρωθεί κυρίως στα εξής:
• Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα (Κανονισμοί - Νομοθεσία, Πρακτικές Διαχείρισης, Παραγωγή, Ελαχι-
στοποίηση και Ανακύκλωση, Επεξεργασία και Διάθεση). • Τοξικολογία Επικινδύνων Αποβλήτων - Ανάλυση Ε-
πικινδυνότητας. • Επεξεργασία Στραγγισμάτων από ΧΥΤΕΑ και Ορυχεία.
• Εκλυση και Μεταφορά Ρύπων.
• Τοξικές Ουσίες στην Τροφική Αλυσίδα.
• Διαχείριση Ρυπασμένων Πεδίων .
• Ειδικά Θέματα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και
Αποκατάσταση (Ιζήματα - Χαρακτηρισμός και Ανάλυση Ε-
πικινδυνότητας, Πεδία Παραγωγής Εκρηκτικών κ.ά.).
• Ραδιενεργά Απόβλητα (Διαχείριση, Περιβάλλον, Υ-
γεία και Ασφάλεια, Ατομικές Εκρήξεις κ.ά.).
• Ενέργεια από Απόβλητα (Βιομάζα, Ελαιώδης Ιλύς,
Διεργασίες Αεριοποίησης κ.ά.).
• Περιπτώσεις Μελέτης.
• Ειδικά Απόβλητα (Ιατρικά, Ηλεκτρονικά, Αγροβιομη-
χανικά κ.ά.).
Περισσότερες πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα μας:
hwm.conferences@enveng.tuc.gr