Είσοδος      |     
Αποφάσεις Δημάρχου και Συλλογικών Οργάνων

Αποφάσεις Δημάρχου και Συλλογικών Οργάνων

Οι υπηρεσίες "Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων" και "Αποφάσεις Δημάρχου" παρέχουν στο Δημότη τη δυνατότητα της πλήρους ενημέρωσης για τα αντίστοιχα θέματα των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από το Δήμαρχο και τα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας.