Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Αλλαγή στοιχείων λόγω αποποίησης τέκνου

Για την αλλαγή στοιχείων λόγω αποποίησης τέκνου απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεων με τα νέα στοιχεία
  3. Δικαστική απόφαση αποποίησης τέκνου
  4. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας