Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων απαιτούνται :

1. Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου ή του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή γονέα προς την υπηρεσία.