Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αίτηση διάνοιξης οδού

Για αίτηση διάνοιξης οδού απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Απόσπασμα σχεδίου της οδού.
  3. Στοιχεία απαλλοτρίωσης ή υπεύθυνες δηλώσεις με την συναίνεση των ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα ρυμοτομούνται