Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες Πολεοδομίας

Αρχείο Χαρτών και Οικοδομικών Αδειών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας)


Από τη Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομίας) του Δήμου Χανίων παρατίθενται οι παρακάτω χάρτες για κάθε ενδιαφερόμενο. Το παρακάτω υλικό βρισκεται υπό καθημερινή ενημέρωση.

Χάρτες Οικισμών Νομού Χανίων / Αποφάσεις Νομάρχη.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατανιά
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Γεωργιούπολης
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Αρμένων
Αρχείο (οικισμοί, σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκρίσεις, κύριοι δημοτικοί δρόμοι)
Επαρχιακοί Δρόμοι
Χάρτες Π.Ε.Ρ.ΠΟ.
Σχέδια Πόλης
Αποφάσεις Εγκρίσεων Σχεδίων Πόλεως
Διαγράμματα Πράξης Εφαρμογής

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Δήμου Κισσάμου 1984-2007

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Δήμου Χανίων 1923-2018

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Δ/νσης Ανάπτυξης 2009-2010

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Νομαρχίας 1930-1957

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Νομαρχίας 1958-1968

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Νομαρχίας 1969-2008

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Νομαρχίας 2009-2011

Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Νομαρχίας 2013