Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

9/10/2015, «Προμήθεια γνήσιων μελανιών και toner για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016»

09.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια γνήσιων μελανιών και toner  για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 23.145,14… € πλέον Φ.Π.Α. 23%  5.323,38   € σύνολο 28.468,52 €.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά την
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 TONER ΓΝΗΣΙΑ: προϋπολογισμού  18.565,15 €  πλέον Φ.Π.Α 23%  4269,98 € σύνολο 22835,13  €.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΝΗΣΙΑ: προϋπολογισμού 4579,99 €  πλέον Φ.Π.Α 23% 1053,40 € σύνολο 5.633,39 €.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρoσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.
Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 20 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. , ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα ακολουθήσει η αποσφράγιση τους.
 Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η προκήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41773, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Κονταξάκης Ευτύχης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ