Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Προκηρύξεις και Διαβουλεύσεις - Πρόσφατες

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου Χανίων

18.04.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου Χανίων

Αρχεία

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη
  3. Αίτηση
  4. Οικονομική προσφορά