Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων - 5000564

15.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

 

ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.691.061,82 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.691.061,82 €

Ημερομηνία ένταξης: 26/05/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5000564

Σύντομη Περιγραφή: Η πράξη αφορά την κατασκευή ενός νέου βρεφονηπιακού σταθμού και αποτελείται από δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 607,69τμ., σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων εντός σχεδίου πόλης στην περιοχή Κουμπέ Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι σχετικές μελέτες έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό πίνακα και επισυνάπτονται. Το κτίριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο από ΑΜΕΑ και θα εξυπηρετεί συνολικά δώδεκα (12) βρέφη και πενήντα (50) νήπια.

Το δεύτερο υποέργο της προτεινόμενης πράξης, περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού. Η προτεινόμενη πράξη θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης δημοτικών κτιρίων κατάλληλων για τη στέγαση βρεφονηπιακών σταθμών και την ενίσχυση της δυναμικότητας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών σταθμών, δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής και μερικής αποσυμφόρησης τους.

Παράλληλα, έχοντας τηρήσει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα αναβαθμίσει σημαντικότατα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και το περιβάλλον εργασίας του προσωπικού. Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων (αλλά και του συνόλου του Δήμου Χανίων όσον αφορά στα βρέφη) , ενώ υπολογίζεται ότι θα απελευθερωθούν από την φροντίδα των παιδιών τους εξήντα δύο (62) ενήλικα άτομα. Επίσης με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα προκύψει αποσυμφόρηση και σε άλλες δομές που ήδη λειτουργούν με αποτέλεσμα τη δημιουργία 90 επιπλέον θέσεων φιλοξενούμενων νηπίων συνολικά.  Στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου, παρατηρείται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφή 2011) το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Χανίων, το οποίο προσεγγίζει το 18,30%, με συνολικό πληθυσμό οικονομικά ενεργών πολιτών 5.030 και συνολικό πληθυσμό ανέργων 1.127 (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο ανάλυσης των ποσοστών ανεργίας στο Δήμο Χανίων)

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: Υπογραφή σύμβασης 24-08-2018 , 24 μήνες, ποσό 716.432,54€ με Φ.Π.Α.

Ανάδοχος: ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ


Απόφαση ένταξης

1η Τροποποίηση της Πράξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Περίληψη Διακήρυξης

Σύμβαση

 


 

Φωτογραφικό υλικό:

1  2

3 4

5 6

Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Βρεφονηπιακός

Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Βρεφονηπιακός

Βρεφονηπιακός βρεφονηπιακός μέσα