Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Προσλήψεις Προσωπικού - Πρόσφατες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

07.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:09

Πίνακες και αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

Αρχεία

 1. 101 – Πίνακας Προσληφθέντων
 2. 101 - Πίνακας Αποκλεισθέντων
 3. 101 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΠΕ
 4. 102 – Πίνακας Προσληφθέντων
 5. 102 - Πίνακας Αποκλεισθέντων
 6. 102 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ
 7. 103 – Πίνακας Προσληφθέντων
 8. 103 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΤΕ
 9. 104 – Πίνακας Προσληφθέντων
 10. 104 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΔΕ
 11. 105 - Πίνακας Προσληφθέντων
 12. 105 - Πίνακας Αποκλεισθέντων
 13. 105 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΔΕ Α Επικουρίας
 14. 105 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΔΕ
 15. 106 – Πίνακας Προσληφθέντων
 16. 106 - Πίνακας Αποκλεισθέντων
 17. 106 - Πίνακας Κατάταξης Κατηγορίας ΥΕ