main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

3/6/2016, «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τριών μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2016».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 7Δ3ΥΩΗ5-ΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφ: Πετράτου Αγγελική

 Χανιά: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135  Αρ.Πρωτ: 29700

Τηλ.: 28213-41670-671-674, Fax: 28213- 41679

  www.chania.gr , email: t-adynamiko@chania.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2016 ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> και ιδιαίτερα των άρθρων 225 και 238 αυτού

  • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

  • Τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.2190/94

  • Την με αρ.350/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 1006/2-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά στην έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων

  • Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Χανίων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 10 ατόμων κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας )

2

YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων

8

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων από υποψηφίους που κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης των οδηγών θα καλυφθούν αντίστοιχα οι 10 συνολικά θέσεις από ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων .

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών ,να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν , να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07γ) και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων .

 

Τυπικά Προσόντα

1. Για τις θέσεις YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 5 του Ν 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997).

2. Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας )απαιτείται τουλάχιστον :

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 6/6/2016 έως και 8/6/2016 και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ