main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

01/09/2017, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 01 / 08 / 2017


Α.Π.: 49685

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 479/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.000,00€ στον Κ.Α. 35-7135.002 για την κάλυψη της

  • Την υπ’ αριθμό 35752/29-06-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεχνική Περιγραφή) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορές για την «Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας», προϋπολογισμού 1.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά η προμήθεια, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεχνική Περιγραφή) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πιρούνες ανταλλακτικές μεταλλικές με πέντε δόντια

τεμάχιο

10

Ψεκαστήρα πλάτης πλαστικιά 16 λίτρων

τεμάχιο

1

Αντιανεμικό πράσινο δίχτυ πυκνότητας 90% σε ρολό διαστάσεων 50μέτρα χ5 μέτρα(250τετραγωνικά μέτρα)

τεμάχιο

2

Κλειδοθήκη μικρή 30εκΧ40εκ είκοσι θέσεων

τεμάχιο

1

Φτυάρια μεταλλικά τετράγωνα 30 Χ25 εκατοστά. Με διάμετρο υποδοχής κονταριού 4,2εκατοστά

τεμάχιο

10

Σκούπες για γκαζόν -φύλλα τύπου <> χρώματος χρυσού

τεμάχιο

14

Ανταλλακτικό κοντάρι για την μεταλλική τσουγκρανάσκουπα Gardena

τεμάχιο

7

Μεταλλικό σάρωθρο Gardena τσουγκρανόσκουπα μεταλλική ρυθμιζόμενη κόμπι με αντιδιαβρωτική προστασία με εύκαμπτα ψευδαργυρωμένα δόντια από ελαστικό χάλυβα . Με άνοιγμα βεντάλιας από 30-50cm.

τεμάχιο

14

Λίμες αλυσοπρίονου λεπτές 5/32

τεμάχιο

20

Πριόνι χειρός σπαστό 150 mm τύπου Samurai

τεμάχιο

10

Πριόνι χειρός ίσιο 240 χιλιοστών τύπου Samurai

τεμάχιο

2

Ανταλλακτική λάμα για το σπαστό πριόνι χειρός 150mm

τεμάχιο

2

Μπαταρίες αλκαλικές τετράγωνες 9v με μακριά ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια.

τεμάχιο

200

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορά έως και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων και των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων για ορκωμοσία
«Ιχνηλατώντας τον Ερωτόκριτο» ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΟΛΗ: Από τις 8/8/2019 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2019" στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου χανίων
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Δήμος Χανίων: Διατίθενται οι πρώτες ειδικές κάρτες στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»