main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/07/2013, Ανάθεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 121.951,23 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και 150.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 120.170,36 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ  (Πιθάρι Ακρωτηρίου, 73100, Χανιά), μέχρι και την 22-8-2013 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη κοστίζουν 20 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821036220, FAX επικοινωνίας 2821036288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ζουρίδη Μαρία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Πιθάρι Ακρωτηρίου, 73100, Χανιά), στις 27-08-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοιν/ξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2, 1η ή 2η τάξης για έδρα επιχειρήσεων εντός Νομού και Α2 ή 1ης τάξης για έδρα επιχειρήσεων εκτός Νομού και Κοινοπραξίες Α1 τάξης για έργα κατηγορίας υδραυλικά καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, β. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.404,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Νέα Κυδωνία ,#ΔΕΥΑΧ

logo imageσυμβαίνει

Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
"Πνεύμονες και Περιβάλλον": Ομιλία στο ενοριακό κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στις 11/12/2019
Παρουσιάζεται ο νέος τόμος “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2019”: Στις 11/12/2019 στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
“Συζητώντας για την πρόληψη των εξαρτήσεων: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου”: Στις 11/12/2019 στο Πολύκεντρο Σούδας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»