Είσοδος      |     
Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων

Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων


"Στόχος μας είναι μέχρι το 2010, να είναι συνδεδεμένα τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητες τουλάχιστον 10 Megabit το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε πλούσιες μορφές επικοινωνίας όπως το video."

Viviane Reding (Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια
για την "Κοινωνία της Πληροφορίας" και τα Media, Ιούνιος 2005)

"Oι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα τόσο σημαντικές για την οικονομία, oσο υπήρξε και ο ηλεκτρισμός."

Erkki Liikanen (πρώην Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος
για την "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μάιος 2002)

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας.

Μέσα από τις σελίδες του site, μπορείτε να πληροφορηθείτε για την Ευρυζωνικότητα γενικά, τα πλεονεκτήματα από τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων καθώς και για τις δράσεις ενημέρωσης που προγραμματίζονται από το Δήμο Χανίων.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 84 του Ε.Π. ΚτΠ.