Είσοδος      |     
Προγράμματα του Δήμου

ESPRIT-VENIVA

Θέμα: Multimedia

Μια ψηφιακή παρουσίαση των Ενετικών φρουρίων της Κρήτης από ένα ανεκτίμητο χειρόγραφο βιβλίο του Δήμου Χανίων γραμμένο το 1621.