Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Ένταξη στις Κοινωνικές Δομές

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Χανίων. Η διαχείριση των Κοινωνικών Δομών πραγματοποιείται είτε από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας είτε από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων.

Αιτήματα

Πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’
Κωδικός υπηρεσίας:133 Δείτε την υπηρεσία →
Κοινωνικό πλυντήριο
Κωδικός υπηρεσίας:151 Δείτε την υπηρεσία →
Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους
Κωδικός υπηρεσίας:113 Δείτε την υπηρεσία →
Κοινωνικό παντοπωλείο: Δομή παροχής βασικών αγαθών, παροχή συσσιτίου Δήμου Χανίων
Κωδικός υπηρεσίας:106 Δείτε την υπηρεσία →
Καταφύγιο αστέγων
Κωδικός υπηρεσίας:152 Δείτε την υπηρεσία →
Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας - ΚΔΑΠ & ΚΠΔ
Κωδικός υπηρεσίας:154 Δείτε την υπηρεσία →
Κοινωνικό φροντιστήριο
Κωδικός υπηρεσίας:108 Δείτε την υπηρεσία →
Συμβουλευτικός σταθμός
Κωδικός υπηρεσίας:153 Δείτε την υπηρεσία →
Παροχή κοινωφελούς εργασίας
Κωδικός υπηρεσίας:122 Δείτε την υπηρεσία →
Κέντρο Κοινότητας
Κωδικός υπηρεσίας:105 Δείτε την υπηρεσία →
Κ.Α.Π.Η.
Κωδικός υπηρεσίας:99 Δείτε την υπηρεσία →
Κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κωδικός υπηρεσίας:104 Δείτε την υπηρεσία →
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ΔΟΚΟΙΠΠ
Κωδικός υπηρεσίας:63 Δείτε την υπηρεσία →