Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Φρε


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Άγιοι Πάντες: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Φρέ: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Μελιδόνι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Παϊδοχώρι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Πεμόνια: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Τζιτζιφές: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη