Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αντωνης Τρίτσης- Αν.Πρ. OTA

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ "Αντώνης Τρίτσης"

29.07.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

ΕΥΔ ΥΠΕΣ                           ΤΡΙΤΣΗΣ 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα αποτελούν στόχους του προγράμματος:

α) η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α ́και β ́βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότηταζωής των πολιτών,

β) η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,

γ) η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξητων δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,δ) η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,

ε) η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο (ΚΥΑ Προγράμματος)

Οι έργα του Δήμου Χανίων και των Νομικών του προσώπων που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι:

1) Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χανίων» (ΑΤ12)

2) Μελέτη για την ανακαίνιση - ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων και προσθήκη νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων (ΑΤ09)

3) Υλοποίηση Διαχειριστικής Μελέτης Πάρκου Αγίων Αποστόλων Δήμου Χανίων (ΑΤ06)

4)Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χανίων (ΑΤ10)

5)Διαμόρφωση κέντρου ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων (ΑΤ08)

 

 

Αρχεία

  1. Απόφαση προετοιμασίας φακέλλου