Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Αρμένων


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Αρμένοι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Φαράγγι Στύλου : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καρές : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ραμνή : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κυριακοσέλια : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Χιλιομουδού : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Σαμωνάς : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Στύλος : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Πρόβαρμα : χάρτης οικισμού (1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Μαχαιροί : χάρτης οικισμού (1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Νιό Χωριό : χάρτης οικισμού (1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Τσιβαράς : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη