Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Σφακίων


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Άγιος Ιωάννης: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Άγιος Νεκτάριος: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Αμμουδάρι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ανώπολη: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Αράδαινα: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Αργουλές: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Γωνή: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ίμπρος: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Καψοδάσος: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Καρές: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Κομιτάδες: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Λιβανιανά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Λουτρό: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Νομικιανά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Πατσιανός: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Πετρές: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Σκαλωτή: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Βουβά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Βρασκάς: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη