Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Γεωργιουπόλεως


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Χρωματισμοί κτιρίων στο Δ. Γεωργιουπόλεως : απόφαση νομάρχη

Ασπρουλιάνη : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Δράμια : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Εξώπολη : χάρτης οικισμού (1 2 3 ) , απόφαση νομάρχη

Φυλακή : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καλαμίτσι Αμυγδάλου : χάρτης οικισμού (1 2 3 ) , απόφαση νομάρχη

Κάστελλος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κάβαλλος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κουρνάς : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μαθές : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μουρί : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Πάτημα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη