Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Πελεκάνου


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Άγιος Παύλος: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Άγιοι Θεόδωροι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Αγία Τριάδα: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Αχλαδακιές: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Άνυδροι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Αρχοντικό: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Ασφονδιλές: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Αζογυρές: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Αζογυρέ: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Γρηγοριανά: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Χάσιον: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Χόνδρος: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Καλαμιός: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Κάλαμος: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Καματέρο: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Κίτυρος: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Κοντοκυνήγι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Λαγκαδάς: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Λιβάδι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Μανιατιανά: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Μουστάκο: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Πλατανές: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Πλάτανος: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Προδρόμι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Σαρακήνα: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Σκλαβοπούλα: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Σπανιακός: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Σταυρός: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Βλιθιάς: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Βουτάς: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη