Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Ακρωτηρίου


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Αργουλιδές: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Αρώνι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Χωραφάκια: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Καλλόρουμα: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Καμπάνι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Καθιανά: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Κορακιές: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Κουνουπιδιανά: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Μουζουράς: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Παζινός: χάρτης οικισμού (1 2), απόφαση νομάρχη

Πυθάρι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Πλακούρες: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Ριζόσκαλο: χάρτης οικισμού (1 2), απόφαση νομάρχη

Στέρνες: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη

Χορδάκι: χάρτης οικισμού, απόφαση νομάρχη