Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Κισσάμου


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Άγιος Αντώνιος, Καλλεργιανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Άγιος Αντώνιος : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Άγιος Γεώργιος : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) ,απόφαση νομάρχη

Άνω Σφηνάρι : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Αζογυρές : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Δάφνη : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Φουρνάδος : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) ,απόφαση νομάρχη

Φτερόλακκα : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Γαλουβάς : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Γραμβούσα : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) ,απόφαση νομάρχη

Γρηγοριανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Καλάθενες : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Καλεργιανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Καλυβιανή : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Καρεφυλιανά : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) ,απόφαση νομάρχη

Καβούσι : χάρτης οικισμού ( 1 2 ),απόφαση νομάρχη

Κιολιανά : χάρτης οικισμού ( 1 2 ),απόφαση νομάρχη

Κωστογιάννηδες : χάρτης οικισμού ( 1 2 ),απόφαση νομάρχη

Κουκουναράς : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Κουνουπίτσα : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Λουσακιές : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Μαρεδιανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Μεράδα : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Μετόχι Άγιος Γεώργιος : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Μετόχι Λουσακιές : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Νιό Χωριό : χάρτης οικισμού ( 1 2 ),απόφαση νομάρχη

Παλαιόκαστρο : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Πιπεριανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Πλάτανος : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Πολυρρηνία : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Σφηνάρι : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Σινενιανά : χάρτης οικισμού (1 2 ),απόφαση νομάρχη

Σιρικάρι : χάρτης οικισμού (1 2 ),απόφαση νομάρχη

Τράχηλος : χάρτης οικισμού ( 1 2 ),απόφαση νομάρχη

Τσικαλαριά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Βαρδιανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Χορευτιανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Ζαχαριανά : χάρτης οικισμού,απόφαση νομάρχη

Ζερβιανά : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) ,απόφαση νομάρχη

Πλακούρα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη