main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

Έργα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

ΕΣΠΑΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχεια

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Πράξεις που υλοποιούνται :

Κωδικός MIS Τίτλος Πράξης ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Φορέας Λειτουργίας
 ΚΡΗΤΗ 2014-2020
  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for Development – RECODE) ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5003459 Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5000910
Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5002387 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
5002480 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5000564 Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5017161 Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5032522 Ψηφιακές Υπηρεσίες Προβολής και Διαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων και Δράσεων του Δήμου Χανίων. ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5032694 Καινοτόμες Τεχνολογίες Εικονικής Περιήγησης και Προβολής για την Ανάδειξη Μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5002408 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5010832 Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5021736 Δράσεις Επικοινωνίας - Δημοσιότητας - Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιωσιμης Αστικής Ανάπτυξης με Τίτλο:«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής , ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΕΠ Κρήτη 2014-2020  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5030576 Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5037479 Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων - Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

INTERREG 2014-2020

5029230 Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες και ακρωνύμιο πρότασης «ERMIS-F» Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5031775

«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» με ακρωνύμιο «Step2Smart»

 
 Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές και ακρωνύμιο πρότασης «ECORouTs» Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
10260014
Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου και ακρωνύμιο πρότασης «Smart Cities» Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

5019137 Aποκατάσταση Διατηρητέου Νεοκλασικού του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5021788 Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων  Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
   
   
  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας Πράσινο Ταμείο
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

logo imageσυμβαίνει

Παράσταση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Στις 17/7/2019
Παιδική Παράσταση κλόουν στα Τσικαλαριά
Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 17/7/2019
Ξεκινά στα Χανιά το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού “Dance Days 9”: Στις 15/7/2019
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2019" στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου χανίων
“Balance and Harmony Festival 2019”
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Θανάσης Λάλας «ΠΟΥΘΕ(Ε)ΝΑ ο ιδανικός τόπος για διακοπές» Ο «Κος Τίποτα» στη χώρα του «Πουθενά»: Από 1 - 24/7/2019 στο ΚΑΜ
Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Δήμος Χανίων: Διατίθενται οι πρώτες ειδικές κάρτες στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
Υποβολή εργασιών για τον τόμο “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2019”: Έως 20 Αυγούστου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»