Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Κολυμβαρίου


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Αφράτα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Άγιος Γεώργιος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Άγιος Αντώνιος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Άσπρα Νερά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Αστράτηγο : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Άστρικας : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Άνω Βούβες : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κάτω Βούβες : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Δαρμαροχώρι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Δελιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Δρακώνα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Δρομόνερο : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Επισκοπή : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Γερακιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Γλώσσα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Γρά Κερά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Γριμπιλιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καλάμι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καλυδωνία : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καμάρα, Πύργος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καμάρα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καμισιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καρές : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Καρθιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κολυμπάρι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κουμουλι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κρύα Βρύση : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Λουκουμιχελιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μαραθοκεφάλα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μελισσουργειό : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μετόχι : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Μινωθιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μοθιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Νοχιά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Πανέθυμος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Πύργος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Πλακάλωνα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ποντικιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ποταμίδα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ραπανιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ραβδούχα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ροδοπού : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Σκαφιώται : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Σκουτελώνας : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Σπηλιά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Βασιλιανά : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Βασιλόπουλο : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Βένι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ζυμβραγού : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη